Effektivisering av boligdrift

Det er flere elementer ved å drifte en boligportefølje. Prohousing har samler en del kunnskap gjennom å drifte bolig som en tjeneste for flere bedrifter. Denne kunnskapen ønsker vi å dele med andre. 

Hvordan finne bolig til ansatte

Prohousing leter og finner til enhver tid bolig til våre kunders ansatte. I den prosessen har vi lært en del tips å triks. Les Johns tanker om hvordan man kan gå frem for å finne bolig til ansatte og hvilke muligheter som finnes. 

Bloggpost om hvordan man kan hjelpe en ansatt med å finne bolig.

John Berg har også skrevet et blogginnlegg med 7 tips til innkvartering av ansatte.

Skjulte kostnader ved boligdrift i egen regi

Risiko ved håndtering av bolig for ansatte

Det er og flere risikoelementer som ikke er like synlige når man leier bolig videre til ansatte.

 

Disse elementene går vi gjennom i et webinar sammen med vår Partner Kluge advokatfirma og deres eminente advokat Kristian Aksland

Nevnte Kristian Aksland har også skrevet et gjesteblogginnlegg om risiko ved å drifte egen bolig på våre sider her. 

Prohousing AS

Stavanger

Verksgata 54

4013 Stavanger

Org no: 919 678 755

Privacy Policy

Oslo
Schwensens gate 7

0170 Oslo

Torun (Poland)

Grudziadzka 110
87-100 Toruń

Mon-Fri: 8-18

+47 906 40 204

post@prohousing.no

  • Facebook
  • LinkedIn