Vi er laget for å håndtere boligbehov for bedrifter med ansatte som har behov for midlertidig innkvartering


 
 
 
 
 

Vårt løfte til FNs bærekraftmål:

 
 
 
E-WEB-Goal-08.png

8. ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST
Prohousing bidrar til økonomisk vekst gjennom å fasilitere boforhold og tilknyttede tjenester for arbeidsmigranter og arbeidsgivere med stor variasjon i oppdragsmengde.

 
 
E-WEB-Goal-09.png

9. INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
Gjennom investering i teknologi, tjenesteutvikling og prosessoptimalisering sørger vi for en god infrastruktur for våre kunder, og optimal ressursutnyttelse.

 
 
E-WEB-Goal-12.png

12. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
Vår oppgave er å sørge for optimal utnyttelse av ressurser. Våre tjenester reduserer behovet for midlertidige rigger, og vi øker levetiden på utstyr.