• John Berg

Hvordan påvirker Covid-19 rekruttering til Norge?


Arbeidsinnvandringen fra EØS er redusert med 40% hittil i år kontra samme periode i fjor. Januar til juni har 5 220 EØS-borgere registrert seg for arbeid i Norge, mot estimert 8 500 i samme periode i fjor[1].


Mange EØS-borgere blir rekruttert av bemanningsselskaper. NHO service rapporterer en reduksjon i årsverk på 27,3% i Q1 2020 kontra Q1 2019. Ettersom nedstengningen fra Coronaviruset ikke inntraff før i slutten av Q1 er det grunn til å anta at tallene er ytterligere redusert i Q2.


Prohousing leverer boligtjenester til mange av de største bemanningsselskapene i Norge. Våre kunder hadde svært liten aktivitet i starten av året, og en stor andel av bookingene ble kansellert, særlig i mars. Men aktiviteten er stigende. I juli hadde vi 250% flere bookinger enn i april. I et vanlig år er april en svært aktiv måned, mens juli en svært rolig måned. 2020 er på alle måter et unntaksår.


Byggenæringen, landbruket, oppdrettsanleggene, helse- og omsorg, transportnæringen og en rekke andre er avhengige av arbeidskraft. Restriksjoner i innreise/utreise vil påvirke landets næringsliv også langs denne dimensjonen. Av alle EØS-landene er rekruttering til Norge størst fra Polen. En av fire europeiske arbeidsinnvandrere er polske, og i skrivende stund (13. august) er landet "rødt".

Det er utfordrende å rekruttere, spesielt når kandidaten må sitte i karantene ved ankomst. Prohousing har som mål å gjøre livet enklere for kundene våre. Vi tilbyr derfor nyankomne til Norge fri leie i karanteneperioden. Prohousing har gode rutiner for smittevern og informasjonsflyt, og følger utviklingen tett.


Kilder:

[1] https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/eos-registreringer-etter-statsborgerskap-og-formal-2020/ [2] https://www.prohousing.no/rammevilkarØnsker du vite mer om Prohousing sine tjenester og hvordan vi kan hjelpe din bedrift kan du enkelt booke et kartleggingsmøte her:

Prohousing AS

Stavanger

Verksgata 54

4013 Stavanger

Org no: 919 678 755

Privacy Policy

Oslo
Schwensens gate 7

0170 Oslo

Torun (Poland)

Grudziadzka 110
87-100 Toruń

Mon-Fri: 8-18

+47 906 40 204

post@prohousing.no

  • Facebook
  • LinkedIn